Plesujeme v Nedakonicích :)

Jak už je naším každoročním zvykem, i letos jsme se vydali na krojový ples do Nedakonic, který bývá obvykle mezi posledními z našeho besedového turné, a je tedy nutné si tento krojový ples náležitě užít, což se nám daří. Jinak tomu nebylo ani v tomto roce.

Na místo jsme dorazili již před sedmou hodinou, abychom si vyzkoušeli nástup krojovaných i besedu samotou. Letošní rok se nesl v duchu české besedy, kterou jsme si užili, jak se patří, a to i přes to, že jsme kvůli nedostatku holek dali dohromady jen jedno kolečko. Kluků jsme měli přebytek, a proto jsme po celý večer plnili taneční parket, ať už hrála dechová hudba Nedakoňanka, nebo cimbálová muzika Vinár.  Podařilo se nám ulovit i spoustu cen v tombole, které nás potěšily i pobavily.  Jelikož atmosféra na plese byla příjemná, odjížděli jsme domů v brzkých ranních hodinách, a to i s pozváním pořadatelů na příští ples, na který se všichni už teď těšíme. =) 

Zapsala: Míša D.