Pozdrav ze Slováckého roku

Za celý soubor Lipina Vám posíláme pozdrav z průvodu "slováckého roku" v Kyjově!