Stavění máje

Podobně jako Velikonoce se MKK rozhodlo oslavit i příchod ikonického prvního máje. V pátek již byla májka připravená a dosahovala rekordních rozměrů. 40 metrů byla pro chlapy pořádná výzva. Naštěstí se jich v sobotu sešlo dost na to, aby s tím monstrem dokázali pohnout. Je třeba podotknout, že se stavění nezúčastnili jen členové souborů Lipina a Vracovjan, ale i mnoho dalších chlapů z vracovské chasy, kterým tímto také patří veliké díky!

Vzhledem k rozměrům bylo také samotné stavění poměrně napínavé, místy dramatické, ale přesto úspěšné. Pod taktovkou dirigentů, kteří přesně určovali krok a pohyb každého z chlapů, jež všemi údy svírali pltě, se začalo pomalu stavět. Zpočátku se zdálo, že to poběží rychle a snadno. Tento pocit však rychle vystřídaly obavy o život jednotlivců i samotné máje. Podivná rána - zapraskání padajícího stromu. Vyděšené pohledy účastníků. Zatajený dech přihlížejících... Nic se však nestalo, májka se k zemi nezřítila, dokonce ani pánové neodpadli. Po bližším ohledání se zjistilo, že to odnesla "pouze" jedna z nejvyšších pltí. Bude třeba ji vyměnit. I taková výměna zlomené podpěry však vyžaduje důkladné plánování a ještě pečlivější provedení. Po drobném zdržení i chvilkových humorných momentech se ale dobrá věc podařila a chlapi se začali opět přibližovat k cíli. 

Když už se zdálo, že je májka postavená, bylo ještě třeba ji vyrovnat a pořádně usadit. To byla fáze zdlouhavá a téměř nekonečná. Není se čemu divit, že po dokončení práce a odnesení pltí pánové sklidili potlesk diváků. Všichni svůj zrak již pomalu upírali k připravenému ohništi, na jehož vrcholu se tyčila malá urousaná podobizna báby, čarodějnice. Velmi početná účast návštěvníků a mnoha dalších neposedných miniaturních čarodějek svědčila o tom, že se akce vydařila. Následný doprovodný program v podobě vystoupení sborečku Koňadra a cimbálové muziky ZUŠ Vracov vyplnil volný prostor před dětským čarodějnickým programem DDM. Po akci se návštěvníci i účastníci rozcházeli dlouho do noci. Ti, kteří se rozhodli máj bránit vlastním tělem, se dokonce rozcházeli až dlouho do rána.

Kristýna