FS Lipinka

Dětský folklorní soubor Lipinka

Již v roce 1982 se začaly vracovské děti scházet, aby zpívaly, tančily a udržovaly tak lidové tradice svého kraje. Dětský slovácký soubor se tak stal jedním z prvních kroužků, který začal s pravidelnou činností. Děti se scházely jednou týdně, byly pro ně ušity nové „lehké“ pracovní kroje, vystupovaly na různých akcích ve Vracově.

Za dlouhá léta činnosti prošlo souborem několik set dětí. Mnozí z nich se věnují folklóru dále v místních „dospělých“ souborech a ti začínající mají dnes v Lipince už i své děti.


Od roku 1993 s taneční složkou spolupracovala dětská cimbálová muzika. Dnes je však z dětské cimbálky dospělá a se souborem se schází jen ojediněle.

V současné době pracuje v souboru asi 60 dětí ve věku od 4 do 16 let. V repertoáru jsou dětské hry, 


říkanky, písně, taneční i zvykoslovná pásma rodné oblasti Kyjovkého Dolňácka. Pro zpestření programu jsou zařazeny také tance z oblastí vzdálenějších – Uherskobrodska a Slovenska.

    Lipinka vystupuje na všech lidových slavnostech ve městě a na národopisných festivalech v     blízkém okolí – Milotice, Svatobořice – Mistřín, Kyjov i vzdálenějších místech naší republiky, také     se zúčastnila několika festivalů v zahraničí.