Nabídka vystoupení FS Lipina

Repertoár:

·         Tance a písně z Kyjovska, Moravskopísecka, Bzenecka a Veselska

·         Tance z blízkých regionů – Kopanic a Myjavy

·         Tematické hudebně taneční programy

·         Zvykoslovné pořady

·         Vystoupení cimbálové muziky při různých příležitostech (oslavy, zábavy, plesy apod.)

nabidkavystoupeni-cz.pdf (50941) 
(anglickou a německou verzi najdete pod záložkou ENG/DE version)